Škola religije u Novom Pazaru od 4. do 10. novembra

NOVI PAZAR- Beogradska otvorena škola – Centar za istraživanje religije organizova?e u Novom Pazaru, od 4. do 10. novembra, školu "Religije Srbije – susreti i prožimanja", na kojoj ?e predavati profesori univerziteta, teolozi i mirovni aktivisti. Škola je deo jednogodišnjeg projekta "Religije Srbije – mreža dijaloga i saradnje", saopštio je Centar za istraživanje religija. Cilj Škole, kako se dodaje, jeste da društveno aktivne mlade ljude, gra?ane Srbije, podu?i i informiše o društvenoj ulozi religije u procesu pomirenja, izgradnje mira, procesu spre?avanja i rešavanja konflikata, kao i o zna?aju razvoja me?uetni?kog i me?ureligijskog dijaloga i tolerancije. Polaznici ?e na raspolaganju imati interaktivni veb portal putem koga ?e mo?i da se upoznaju i sa zna?ajem informacionih tehnologija kao komunikacijskim sredstvom u ovom procesu. U Školu u Novom Pazaru ?e biti primljena 33 polaznika, državljana Srbije. Prednost ?e imati kandidati do 30 godina, sa iskustvom u oblasti me?ureligijskog dijaloga – prvenstveno predstavnici verskih zajednica, teolozi, mirovni aktivisti i predstavnici drugih inicijativa gra?anskog društva, studenti, aktivisti politi?kih stranaka, novinari, zaposleni u drzavnoj upravi i sl. Prilikom prijema kandidata posebno ?e se voditi ra?una o po?ednakoj zastupljenosti oba pola, kao i o ravnomernoj zastupljenosti polaznika iz razli?itih okruga u Srbiji, dodaje se u saopštenju. Dodatne informacije o Školi mogu se na?i na veb stranici: www.religijesrbije.bos.org.yu. Beogradska otvorena škola ?e snositi troskove puta i smestaja.