NOVI PAZAR– Skoro tre?ina doma?instava u južnom delu Novog Pazara ostalo je, zbog kvara na jednoj od glavnih trafostanica, skoro 20 sati bez elektri?ne energije. “Distribuciji je trebalo toliko vremena da organizuje zamenu transformatora. Transformator velike snage bi?e remontovan po?etkom idu?e nedelje, a ovaj deo Novog Pazara time i stabilizovan u napajanju strujom”, rekao je Milanovi?.