Na evidenciji novopazarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja trenutno se nalazi 144 Roma, od kojih je 76 muškaraca i 68 žena, rekla je PR ove službe Aida Bojadžić.

Ona je radiju Sto plus rekla da za ovu kategoriju stanovništva postoje posebne mere koje stimulišu njihovo zapošljavanje, iako većina njih nema završenu ni osnovnu školu.

“Obzirom da te osobe imaju završenu samo osnovnu školu ili čak ni to, nemamo baš mnogo otvorenih mogućnosti za njihovo aktivno uključivanje u tržište rada. Ono što je bitno je da za njih imamo razne motivaciono akcione oblike stimulisanja njihovog zapošljavanja i oni su ravnopravno uključeni u sve programe obuke aktivnog traženja posla”, rekla je Bojadžićeva.

Ona je dodala da pogodnosti u zapošljavanju koje se nude pripadnicima ove manjine do sada nisu urodile plodom.

„Nažalost, oni nisu mnogo zainteresovani za posao, jer nemaju stalno mesto boravka i uglavnom rade van mesta svog prebivališta. Obzirom da su skloni stalnoj promeni mesta boravka često imamo problem da sa njima uspostavimo kontakt“, rekla je Bojadžićeva.

U Novom Pazaru živi oko dve hiljade Roma, a od ukupnog broja koji se nalazi na evidenciji službe zapošljavanja samo dva pripadnika ove manjine imaju zasnovan radni staž.

E.Đulović