NOVI PAZAR- Ministarstvo kulture Republike Srbije, OEBS i novinarska strukovna udruženja organizuju u ?etvrtak, 1. novembra, u Novom Pazaru okrugli sto na temu Sloboda medija u Sandžaku. Na skupu ?e biti re?i o institucionalnoj i zakonskoj zaštiti novinara, o položaju novinara u Sandžaku, kao i tome kako Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja koristi novinarima. Na skupu ?e govoriti šefica Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji Dragana Nikoli?- Solomon, pomo?nik ministra kulture Dragan Janji?, predsednica Nezavisnog udruženja novinara Nadežda Ga?e, predsednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajovi? i poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi?.