NOVI PAZAR- Zamenik komandira policijske ispostave u Sjenici Mesud Fazli? suspendovan je sa dužnosti zbog intervencije u tamošnjoj džamiji, saznaje radio Sto plus. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji iz Novog Pazara uputio je pismo ministru unutrašnjih poslova Draganu Jo?i?u u kojem je izraženo ogor?enje zbog toga što je policija, kako se navodi, tukla imame u centralnoj džamiji u Sjenici. U saopštenju se navodi da je u tu džamiju upalo 30-ak policajaca koji su, upotrebivši silu, izbacili visoku delegaciju Islamske zajednice, kao i da su tukli njene ?lanove i nekoliko vernika. Ministar Jo?i? izjavio je u nedelju da ?e pripadnici policije za koje se utvrdi da su prekora?ili ovlaš?enja, u?estvovali ili izdali nare?enja koja su protivna propisima, biti sankcionisani.