Stop za hranu sa Kosova i Crne Gore

NOVI PAZAR- Policijska uprava u Novom Pazaru je podnela dve krivi?ne prijave protiv lica zbog sumnje da su se bavili švercom prehrambenih proizvoda. Kako se navodi u saopštenju policije, Fikret L. iz Novog Pazara i Islam Z. iz Ribari?a su zate?eni u vozilima sa robom stranog porekla i bez potrebne dokumentacije. Ukupna vrednost zaplenjene robe procenjena je na 420.000 dinara. Novopazarska policija je saopštila i da ubudu?e ne?e dozvoliti unošenje prehrambenih proizvoda u Srbiju ni u manjim koli?inama za sopstvene potrebe, bez prethodne kontrole inspekcije i carine.