NOVI PAZAR- Radnici novopazarskog JKP “?isto?a” stupili su u štrajk, posle najave da lokalna samouprava traži strateškog partnera za privatizaciju ovog komunalnog preduze?a. Poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ovog preduze?a Jasmin Ahmentovi? rekao je Beti da, osim poništenja oglasa o traženju strateškog partnera, imaju još nekoliko zahteva. “Tražimo da Opština potpiše ugovor o izvo?enju radova sa `?isto?om`, isplatu zarada, poboljšanje uslova rada i odgovornost rukovodstva za situaciju u preduze?u”, rekao je Ahmetovi?. Direktor novopazarske ?isto?e Jovo Ješi? ocenio je da ve?ina radni?kih zahteva nisu opravdani i ne mogu se podvesti pod oblik sindikalne borbe. “Napominjem da su plate zaklju?no sa julskim zaradama ispla?ene i da sve ostalo nisu opravdani sindikalni zahtevi”, rekao je Joši? radiju Sto plus. Inspektor za rad u Novom Pazaru Dušan Ili? ocenio je da zahtev štrajka?a o poništenju odluke o traženju strateškog partnera “nisu predmet” inspekcije rada. “Oni (štrajka?i) su ispoštovali proceduru pre stupanja u štrajk. Imali su prethodno dogovor sa rukovodstvom o isplati zarada. To je odlagano, pa su stupili u štrajk, sada sa dodatnim zahtevima”, rekao je Ili? radiju Sto plus. Štrajk voza?a kamiona, mehani?ara i nosa?a sme?a, njih 180 od ukupno 230 radnika preduze?a, po?eo je ju?e a danas obavljaju samo obavezan minimum rada.