BEOGRAD- Demokratska stranka, Demokratska stranke Srbije i G17 plus pozdravile su danas dogovor njihovih lidera o izborima, dok predstavnici opozicije smatraju da je time kriza vladaju?e koalicije samo odložena za posle 10. decembra. Dogovor lidera DS, DSS i G17 plus da se izbori za predsednika Srbije raspišu posle 10. decembra, ukoliko zbog problema Kosova ne bude neposredno ugrožena teritorijalna celovitost zemlje, pozitivno ocenjuju i politi?ki analiti?ari. SSefica poslani?ke grupe DS-a u Skupštini Srbije Nada Kolundžija ocenila je da je taj dogovor otklonio nesporazume unutar vladaju?e koalicije i u?vrstio je. Prema njenim re?ima, logi?no i politi?ki opravdano bi bilo da stranke koje su na vlasti podrže kandidata DS-a Borisa Tadi?a za predsednika Srbije jer bi to dodatno u?vrstilo koaliciju i stabilizovalo ukupnu politi?ku situaciju u zemlji. SSefica poslani?ke grupe G17 plus u Skupštini Srbije Suzana Grubješi? izrazila je zadovoljstvo dogovorom. Potpredsednik DSS Miloš Aligrudi? izjavio je da dogovor "više predstavlja raš?iš?avanje nesporazuma" u ?ijem korenu nije bila kriza vladaju?e koalicije. Aligrudi? je rekao da zajedni?ki kandidat vladaju?e koalicije za predsednika Srbije još nije, ali da može biti predmet razgovora. Potpredsednica Nove Srbije Dubravka Filipovski ocenila je da je postizanjem dogovora o izborima završena kriza vladaju?e koalicije. Filipovski je podsetila da prilikom dogovora o formiranju vlade nije bilo re?i o podršci zajedni?kom kandidatu za predsednika Srbije i da ?e Glavni odbor NS, kada budu raspisani izbori, doneti kona?nu odluku o najavljenoj kandidaturi lidera Velimira Ili?a. Zamenik predsednika SRS Tomislav Nikoli? i predsednik SPS Ivica Da?i? ocenili su da je dogovorom kriza vladaju?e koalicije samo odložena za posle 10. decembra. Nikoli? je kazao da su Boris Tadi?, Vojislav Koštunica i Mla?an Dinki? dogovorom "uzeli sebi mesec dana vremena da kriza ne bi izašla na videlo sada" i da ?e oni u?initi sve da ostanu na vlasti. Da?i? je rekao da se iz dogovora ne vidi jasno da li ?e Koštunica podržati Tadi?a na predsedni?kim izborima i da novu krizu može izazvati i eventualna procena ugroženosti zemlje u trenucima kada bi trebalo odlu?iti da li raspisati izbore. Liberalno demokratska partija zatražila je da se osim predsedni?kih, pokrajinskih i lokalnih izbora raspišu i vanredni parlamentarni izbori. Analiti?ar Slaviša Orlovi? smatra da je dogovor potrebno preto?iti u pisani sporazum kako bi se smanjila mogu?nost razli?itih interpretacija, a Vladimir Goati da dogovorom nije završena kriza u vladaju?oj koaliciji i da ne o?ekuje zajedni?kog kandidata.