Parlamentarnim strankama iz Sandžaka iz budžeta Srbije isplaćeno je prošlog meseca više od 3,2 miliona dinara za redovno funkcionisanje partija.

 

Sandžačkoj demokratskoj partiji je isplaćeno 1,3 miliona dinara, dok su, srazmerno broju poslanika u Skupštini Srbije, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka dobile po 984.787 dinara.

 

Parlamentarnim političkim strankama u Srbiji je u martu iz budžeta isplaćeno ukupno 48,1 miliona.

Novac iz budžeta za stranke raspodeljuje se svakog meseca, na osnovu Zakona o finansiranju političkih stranaka, tako da je ukupna suma na godišnjem nivou koju dobijaju političke partije oko 570 miliona dinara.