BEOGRAD- Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo pravde potpisali su sporazum o strateškoj saradnji, po kome ?e zajedno raditi na transformaciji Pravosudnog centra za obuku i stru?no usavršavanje u Pravosudnu akademiju, saopšteno je danas. Sporazum su potpisali šef misije Hans Ola Urstad i ministar pravde Srbije Dušan Petrovi?. "Ovo partnerstvo pomo?i ?e u veoma važnom procesu transformacije Pravosudnog centra u Pravosudnu akademiju, modernu instituciju odgovornu za obuku sudija i tužioca", rekao je Urstad, a prenosi OEBS u saopštenju. Urstad je dodao da "institucionalizovana, kontinuirana i interna obuka predstavlja neophodan uslov za izgradnju efikasnog i nezavisnog pravosu?a". Ugovor obuhvata i podršku radnim grupama angažovanim na izradi zakona, uz pomo? me?unarodnih stru?njaka, kao i poboljšanje kapaciteta Komisije za reformu sudstva i Ministarstva pravde u sprovo?enju procesa reforme u pravosu?u. Aktivnosti iz ugovora finansira?e Kanadska agencija za me?unarodni razvoj i bi?e deo napora Misije OEBS-a da pruži pomo? u stvaranju efikasnog i nezavisnog sudstva u Srbiji, navodi se u saopštenju.