NOVI PAZAR– Za razliku od studenata privatnog, Internacionalnog univerziteta, studenti državnog univerziteta u Novom Pazaru do završetka septembarskog ispitnog roka ne?e znati ho?e li dobiti popust u broju bodova za upis slede?e godine. PR Internacionalnog univerziteta Elma Šabanovi? rekla je našem radiju da ?e slede?u godinu mo?i da upišu studenti koji na ispitima prikupe najmanje 37 bodova. „Iako smatramo da to ne ide na ruku studentima, jer im se ispiti samo gomilaju, mi smo odlu?ili da sledimo preporuku Ministartva“, rekla je Šabanovi?eva. Kako Sto plus saznaje na državnom univerzitetu u Novom Pazaru, odluka o snižavanju praga znanja bi?e doneta tek posle završetka septembarskog ispitnog roka. Prema odluci Ministarstva i Univerziteta u Beogradu, studenti prve godine mo?i ?e da upišu narednu godinu sa najmanje 37 bodova, umesto propisanih 60 poena, a svi samofinasiraju?i studenti koji ostvare uslov pre?i ?e na budžet. Fakulteti na kojima je prolaznost studenata dobra, kao što je slu?aj sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, verovatno ?e zadržati uslovni prag od maksimalnih 60 bodova. Olakškice za studente donete su na predlog Konferencije Univerziteta u Srbiji, a uz saglasnost Ministarstva prosvete.