NOVI PAZAR- Više od sto studenata Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su tokom dvodnevne ekskurzije, u organizaciji Studentskog parlamenta, posetili Sarajevo i Mostar. Sa ovog univerziteta je saopšteno da su studenti obišli kulturno-istorijske spomenike ova dva grada. Studentski parlament je do sada realizovao veliki broj studijskih putovanja, ekskurzija, poetskih ve?eri, kao i posete sajmovima knjiga.