NOVI PAZAR– Su?enje grupi od 15 vehabija koji su optuženi za planiranje više teroristi?kih napada po Srbiji po?e?e 14. januara 2008. godine u Specijalnom sudu u Beogradu. Ovu informaciju je potvrdila portparolka Posebnog odeljenja Okružnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala Maja Kova?evi?-Tomi?. Vehabije su, prema navodima optužnice, planirale da ubiju sandža?kog muftiju Muamera Zukorli?a, da napadnu policijsku stanicu u Novom Pazaru, kao i nekoliko ciljeva u Beogradu. Pojedini beogradski mediji pišu da su su kod uhapšenih vehabija otkriveni planovi napada na Ambasadu SAD, palatu „Beogra?anka“, Narodno pozorište i hotel „Park“ u Beogradu.  Pored napada na pomenuta mesta u Beogradu, ovi mediji navode da su vehabije  imale plan da likvidiraju Zukorli?a, u vreme kada je on igrao fudbal u novopazarskoj sportskoj hali, 3. marta 2007. godine. Me?utim, atentat ipak nije uspeo jer je grupa osmatranjem utvrdila da se napad na muftiju Zukorli?a ne može bezbedno izvršiti, zbog iznenadnog nailaska policije. Zukorli? je ranije potvrdio da su mu u to vreme stizale pretnje smr?u, naj?eš?e preko mobilnog telefona. „Pretnje su mi naj?eš?e stizale preko mobilnog telefona SMS-om i uglavnom su to bile pretnje smr?u. Znamo da dolaze iz krugova vehabija jer su oni i javno pred drugim ljudima govorili takve stvari. Ne znamo ta?no ko je upu?ivao pretnje, ali smo policiji dali broj mobilnog telefona sa kojeg su pretnje upu?ene“, rekao je tada Zukorli?. On je dodao da su vehabije ranije najavljivale i napade na Islamsku zajednicu i da je cilj njihovog delovanja bio destabilizacija ove zajednice, a , "možda i šireg prostora". Policija je akcija protiv vehabija zapo?ela je 16. marta ove godine u selu Žabren, 30 kilometara udaljenom od Novog Pazara. Tokom te akcije policija je u kampu i ku?ama osumnji?enih pronašla automatske puške i eksploziv. Slede?eg meseca, pripadnici Protivteroristi?ke jedinice MUP-a Srbije sukobili su se sa vehabijama u selu Donja Trnava kod Novog Pazara, i u pucnjavi je poginuo Ismail Prenti? (28), dok je jedan policajac ranjen. Pripadnici ovog pokreta, koji je potekao iz Saudijske Arabije, tvrde da se zalažu za povratak ?istom i izvornom islamu. Zbog toga su u sukobu sa tradicionalnom verzijom sunitskog islama u Sandžaku, kao i sa sandžackim muftijom. Vehabijski pokret je aktivan i u susednoj Bosni i Hercegovini, kao i na Kosovu. Koreni pokreta datiraju iz 18. veka, kada je Muhamed ibn Abd al Vahab, poreklom sa teritorije danasnje Saudijske Arabije, poceo da putuje Iranom, Sirijom i Indijom, propagirajuci reformisticki pokret zasnovan na daleko doslednijem pridrzavanju Kur’ana.  Vehabije su se po prvi put pojavili u Novom Pazaru pre desetak godina. Niko ne zna koliko ih sada ima, ali veruje se da njihov broj raste. U izveštaju koji je prošle godine objavila Me?unarodna krizna grupa, ICG, kaže se da su ratovi na Balkanu devedesetih godina doprineli sirenju pokreta. U istom izvestaju se kaze da ovaj pokret u Sandžaku ima približno hiljadu pripadnika.