NOVI PAZAR– Ministar odbrane i potpredsednik Demokratske stranke (DS) Dragan Šutanovac i glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli? poru? ili su ve?eras u Novom Pazaru gra?anima Sandž aka da treba da budu ponosni na svoju zemlju, kao i da iskušenja koja nas o?ekuju, prolazimo zajedno. "Jesam ministar odbrane i potpredsednik Demokratske stranke, ali sam ovde kao Dragan Šutanovac, veliki prijatelj Novog Pazara, Sand žaka, muftije i jednog mog prijatelja iz vojske, Edipa", kazao je ministar obrativši se gostima na prijemu koji je, povodom Kurban bajrama, u Me šihatu Islamske zajednice, priredio Zukorli?. Šutanovac je rekao da je u Novi Pazar došao da svoje srce podeli sa ljudima koji tamo ž ive i da im poželi sre?an Bajram. On je vernicima ?estitao praznik "u svoje ime i u ime svoje porodice, kuma (Borisa) Tadi?a i prijatelja iz Beograda". "Treba da budete ponosni na ovu zemlju, na sebe i na muftiju, a pomalo i na ministra odbrane", rekao je Š utanovac. Zukorli? je rekao da gra? ani Sandžaka i Bošnjaci u Srbiji ho?e da budu gra ?ani ove države, ali da traže da i dr žava njih doživljava kao svoje. Bo šnjaci, rekao je on, sa drugima žele da žive na ravnopravnoj osnovi i da za to ne moraju nikoga da mole. "Naša uloga je da budemo mostovi saradnje sa svima i verujem da Sand žak može da ponudi više nego š to bilo ko o?ekuje", rekao je Zukorli?, izrazivš i o?ekivanje da ?e se tenzije u regionu stiš ati i da ?e gra?ani Sandžaka imati šansu da u tome pomognu. Osvrnuvši se na protekla dva i po meseca i na tenzije unutar islamske zajednice, Zukorli ? je rekao da su vernici koji podržavaku Islamsku zajednicu u Srbiji kojom on rukovodi, pokazali svest i odlu ?nost da odbrane ono što je, kako je rekao, njihovo, a da su im iskuš enja samo pomogla da oja?aju. "Mi umemo sa svima, sa Priš tinom, Podgoricom i Beogradom i to smo vežbali celo jedno stole?e", kazao je muftija. Prijemu je prisustvovalo više stotina ljudi, a obra? anja Šutanovca i muftije Zukorli?a ?esto su prekidani aplauzima i klicanjem njihovih i imena predsednika Srbije Borisa Tadi?a.