BEOGRAD- Isplata tre?e, pretposlednje rate javnog duga poljoprivrednim penzionerima u Srbiji, po?e?e sutra, a oko 223.000 penzionera u proseku ?e dobiti po 23.000 dinara. Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva rada i socijalne politike uz isplatu javnog duga sti?i?e i drugi deo penzije za decembar. Na predlog Ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Srbije odlu?ila je da se penzionerima – poljoprivrednicima, pretposlednja rata duga, koji je na naplatu trebalo da do?e, prema Zakonu o javnom dugu, u prvoj polovini 2008. godine, izmiri ranije. Iz budžeta Srbije je za te namene Republi?kom fondu PIO preneto 4,86 milijarde dinara na ime glavnice i pripadaju?ih kamata. Oko 1.260.000 penzionera koji su pripadali nekadašnjem Fondu penzionog i invalidskog osiguranja zaposlenih, krajem decembra primilo je poslednju petu ratu javnog duga. Nekadašnja tri penzijska fonda zaposlenih, samostalnih delatnosti I poljoprivrednika od 1. januara funkcionišu kao zajedni?ki Republi?ki fond penzijskog i invalidskog osiguranja.