Položaj i problemi
Roma u Novom Pazaru tema su sastanka na kojem će govoriti predstavnici grada,
kaio i predstavnici domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.

Kako je
saopštila NVO Urban in, koja i organizuje debatu, sutra u 12 sati u centru za
decu i omladinu “Duga” u Novom Pazaru na ovu temu će govoriti predstavnici
predstavnici Romskog informativnog centra iz Kragujevca.