BEOGRAD– Prvi ciklus akreditacije fakulteta u Srbiji za koji se prijavila 21 viosokoškolska ustanova po?e?e sutra, a prve odluke Akreditacione komisije mogu se o?ekivati po?etkom aprila naredne godine, izjavio je predsednik te komisije Slobodan Arsenijevi?. On je kazao da ?e fakulteti koji su najspremniji za akreditaciju, pa su zbog toga rešili da u?estvuju ve? u prvom ciklusu, sutra po?eti da dostavljaju svu potrebnu dokumentaciju. Akreditacija fakulteta u Srbiji odvija?e se u pet ciklusa i u potpunosti ?e biti završena u junu 2009. godine. Za prvi ciklus akreditacija prijavilo se šest fakulteta Univerziteta u Beogradu, pet državnih fakulteta iz Novog Sada i po jedan fakultet kragujeva?kog i niškog univerziteta. U trku za dobijanje dozvola ušao je i jedan privatni novosadski fakultet, kao i sedam privatnih ustanova koje su tek u osnivanju. Od beogradskih fakulteta u prvom krugu akreditacija u?estvova?e Mašinski, Hemijski, Pravni, Stomatološki, Fakultet politi?kih nauka i Fakultet za fizi?ku hemiju. Za akreditaciju u prvom ciklusu od državnih fakulteta u Novom Sadu prijavili su se Prirodno-matemati?ki, Tehni?ki, Tehnološki, Poljoprivredni i Gra?evinski fakultet. Dozvolu za rad zatražio je i privatni Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Medicinski fakulteti iz Niša i Kragujevca tako?e u?estvuju u prvom akreditacionom krugu. Od sedam privatnih fakulteta u osnivanju koji su se prijavili za akreditaciju šest je u Beogradu, a jedan u Sremskoj Kamenici.