Državni Univerzitet u Novom Pazaru organizuje u ponedeljak svečani prijem studenata prve godine osnovnih akademskih studija.

 

Ova visokoškolska ustanova je na 20 studijskih programa upisala 860 brucoša, od kojih će njih 450 moći da se školuje iz budžeta.

 

Najviše prijavljenih ove godine bilo je na odseku za bio-hemijske i medicinske nauke (239), kao i za filozofsko-filološke (236), potom pravno ekonomske nauke (197), tehničko-tehnološke (149), matematičke, fizičke i informatičke nauke (67) i umetnost sa 16 prijavljenih.