BIJELO POLJE– Pljevaljska policija dobila je danas nalog da identifikuje sedam lica koja je viši tužilac iz Bijelog Polja predložio za svedoke u nastavku istrage za zlo?ine koji su 1992. i 1993. po?injeni u pljevaljskom selu Bukovica. "U zahtevu za sprovo?enje istrage ni za jednog od tih lica nije ozna?ena adresa na koju bismo mogli uputiti poziv radi saslušanja i eventualno naredili njihovo privo?enje", rekao je za Betu istražni sudija Višeg suda Milorad J. Smolovi?, koji je zbog toga izdao naredbu o identifikaciji. Krajem prošle godine, prema istom zahtevu višeg tužioca, Smolovi? je saslušao sedam lica sa podru?ja pljevaljske opštine osumnji?enih za u?eš?e u zlo?inu protiv ?ove?nosti u Bukovici. Ta lica su u zahtevu za istragu ozna?ena kao pripadnioci rezervnog sastava bivše Vojske Jugoslavije i lokalne policije, rekao je Beti sudija Smolovi? isti?u?i da u interesu nastavka istrage ne može saopštiti bilo koji podatak iz njihovih iskaza. Prema podacima nevladinih organizacija, u Bukovici i okolini je tokom 1992. i 1993. ubijeno šestoro ljudi, oteto 11 osoba a više od 70 podvrgnuto fizi?koj torturi, zapaljeno najmanje osam ku?a i jedna džamija, proterano 90 porodica, a sve su ku?e oplja?kane.