NOVI PAZAR- Stranka za Sandžak ?e na predstoje?im predsedni?kim izborima podržati kandidata Demokratske stranke Borisa Tadi?a, izjavio je danas predsednik Stranke za Sandžak Fevzija Muri?. Muri? je rekao da ?e podržati Tadi?a, jer Bošnjaci nemaju zajedni?kog bošnja?kog kandidata za predsednika. "Nadamo se da ?e Tadi? realizovati sve ono što je obe?ao i da ?e zauzeti aktivniju ulogu u sprovo?enju reformi u zemlji", rekao je Muri? na konferenciji za novinare. On je rekao da Bošnjaci od Tadi?a u narednom periodu o?ekuju aktivniju ulogu u daljoj demokratizaciji zemlje, njenoj regionalizaciji i decentralizaciji. "O?ekujemo da ?e Sandžak u tom kontekstu biti posebna regionalna celina. Od Tadi?a o?ekujemo i zalaganje za borbu protiv korupcije i kriminala, kao i poštovanje zakonskih propisa", rekao je Muri?. On je istakao da je Glavni odbor Stranke za Sandžak odlu?io da na predstoje?e lokalne izbore iza?e samostalno, uz mogu?nost da se predstavnici drugih partija, udruženja gra?ana i ugledni pojedinci pridruže.