Tekstilci iz Sandžaka izlažu na Sajmu mode

BEOGRAD- Ameri?ka agencija za medjunarodni razvoj saopštila je danas da ?e uz njenu finansijsku podršku tekstilci iz Sandžaka izlagati svoje proizvode na
Medjunarodnom sajmu mode u Beogradu od 4. do 6. oktobra. U?estvovanje sandža?kih preduzetnika na sajmu omogu?io je USAID preko Programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i ja?anje ekonomske sigurnosti. "Program Ekonomske sigurnosti realizuje se u podru?ju centralne, jugozapadne i južne Srbije, u kojima je visoka stopa nezaposlenosti i nedostatak novca da bi se stanovništvo snašlo u tranzicionim procesu ka uslovima tržišne ekonomije", navodi se u saopštenju. Tekstilna industrija je, kako se isti?e, prepoznata kao perpsektivna prviredna grana Sandžaka, "koja može da ima pozitivan uticaj na lokalnu privredu i ugrožene grupe stanovništva, kao što su nezaposleni i žene". Program ekonomske sigurnosti podržava u?estvovanje najmanje 16 tekstilnih preduzetnika, kao i prozivodja?a obu?e i repro materijala. "U poslednjih nekoliko godina, kako konkurencija postaje sve ja?a, tekstilci sa Sandžaka se suo?avaju sa smanjenom potražnjom, i ovaj sajam pruža im priliku da promovišu svoje proizvode, ostvare poslovne kontakte i istraže potencijal širenja tržišta", isti?e
USAID.