Traga? za orlovima

ROŽAJE – Seida Sutovi?a iz Rozaja, studenta informatike, mnogi sugra?ani poznaju iz de?a?kih dana kada je po liticama tamošnjih planina Hajle i Turjaka tražio pti?ja gnezda, posebno orlovska. "Tom izazovu prethodile su televizijske emisije tipa Opstanak u kojima su prikazivane životinje širom sveta", kaže on. "Teško sam uspeo da dobijem dozvolu roditelja za prvi odlazak u tu avanturu, ali kasnije, kada su se uverili u moju opreznost, popustili su i postavili mi jedini uslov da to ?inim kada završim sve ?a?ke obaveze", kaže Seid. Tokom prvog obilaska kanjona Ibra našao je dva napuštena pove?a pti?ja gnezda i jedno u kojem su bila tri pti?a za koje nije znao kojoj vrsti ptica pripadaju, ali su ga dva orla niskim naletima nagnali da se udalji. Seid kaže da je traganje za pti?jim gnezdima po?etak pri?e o ljubavi za osvajanje planinskih divljina, tako da je vremenom postao ?lan klubova smu?arskog "Hajla" i alpinisti?kog "Jelen?ica." Kao ?lan klubova dobio je odgovaraju?u opremu, tako da nije dugo ?ekao dok je osvojio vrh Hajle sa kojeg je mogao "da vidi ceo svet". Usledili su ?esti kondicioni treninzi, obilasci nekih planina u Crnoj Gori i Srbiji, Visokih Tatri u Slova?koj, a nakon što se u?lanio u lokalni klub gorske službe spasavanja "Dermandol", izazov mu je bio da savlada spuštanje niz liticu vodopada Sopotnice kod Prijepolja. "Uspeo sam da uz pomo? dvojice alpinista iz Beograda savladam i taj teren koji mi je izgledao neosvojiv". Nekoliko puta je pružio spasila?ku pomo? licima povre?enim u saobra?ajnim nezgodama, a jednom je sa kolegama izvukao jednog Beogra?ana iz smrskanog automobila u kanjonu Ibra. Seid je u ove godine uspeo da svojim sportskim izazovima doda i izdržljivost u fruškogorskom ultramaratonu dugom 103 kilometara, na kojem je me?u 11.300 u?esnika bio 139, što je, kaže, zavidan uspeh s obzirom na nesklad visinske razlike tog i rožajskog terena. Pre dve sedmice, kao ?lan kluba "Dermandol", završio je spasila?ki kurs pod nadzorom glavnog spasila?kog instruktora alpiniste iz Francuske Filipa Vilimana i sada ?eka sertifikat koji ?e mu omogu?iti da druga lica obu?ava spasila?kim veštinama. "Od traganja za orlovskim gnezdima dogurao sam do ekstremnog sportiste. Smatram da nema lepšeg ose?aja nego pomo?i u spasavanju ne?ijeg života", kaže Seid i dodaje da ga sportovi nisu ometali u studijama informatike.