Delegacija turskih
privrednika i biznismena se tokom današnje posete Internacionalnom univerzitetu
u Novom Pazaru interesovala za mogućnosti saradnje ove visokoobrazovne
institucije sa srodnim fakultetima u Turskoj.

Sa ovog Univerziteta je saopšteno
da je rektor Mevlud Dudić tokom razgovora istakao značaj unapređenja saradnje u
razmeni studenata i izrade naučnoistraživačkih i stručnih projekata u oblasti
biznisa i poslovne ekonomije.