Osnovna škola “Vuk Karadžić” iz Tutina jedna je od retkih u Srbiji koja je
uvela sistem elektronskog dnevnika kojim je omogućen uvid roditelja o
aktivnostima svoje dece u nastavi.
 

Roditelji sms porukama i emailom bivaju obavešteni o ocenama, domaćim
zadacima, izostancima i ostalim aktivnostima dece, a dnevnik im je dostupan i
na stranici www.skolskidnevnik.rs.

Predstavnica kompanije “Filipović” iz Jagodine Maja Seket, koja je održala
kratku prezentaciju za nastavnike, rekla je da je ova škola  među prvima u Srbiji uvela program
elektronskog dnevnika u nastavu.
 

“Za sada ovaj program koristi šest škola u Srbiji, ali je mnogo
zainteresovanih tako da ćemo u narednom periodu i kod ostalih održati
prezentaciju”, rekla je Seketova.

Instaliranje ovog dnevnika za škole je besplatno, a roditelji plaćaju mesečnu
pretplatu od 150 dinara.
 

Za ovaj program kontrole ponašanja dece tutinci su pokazali veliko
interesovanje, jer se dosta njih nalazi na privremenom radu u inostranstvu.