NOVI PAZAR- Gradska biblioteka u Novom Pazaru kupila je oko dve hiljede novih knjiga na nedavno završenom 52. Me?unarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Direktor biblioteke Fuad Ba?i?anin rekao je, za radio Sto plus, da su se pri kupovini novih knjiga rukovodili željama ?italaca. “Nedavno smo pravili anketu u kojoj smo naše korisnike pitali šta bi voleli da vide na policama naše biblioteke. Dosta od toga smo kupili, na žalost nismo mogli baš sve”, rekao je Ba?i?anin. On je dodao da su kupljene knjige iz oblasti psihologije, kojih do sada nije bilo u Gradskoj biblioteci. “Kupili smo i dosta knjiga koje su namenjene roditeljima i deci, u kojima ima interesantnih saveta o tome kako prevazi?i probleme sa mladima i na koji na?in vaspitavati decu”, rekao je Ba?i?anin. Biblioteka Dositej Obradovi? trenutno ima oko 80 hiljada knjiga.