Formiranje tog tela, koje će pokušati da uspostavi javni red i stabilnost u zemlji pogođenoj nasiljem kriminalnih bandi, ozvaničeno je dekretom koji je potpisao Anri i objavljen u Službenom glasniku.

“Mandat prelaznog predsedničkog saveta prestaje najkasnije 7. februara 2026. godine” – navodi se u tekstu kao i da će njegovi članovi morati da “brzo” imenuju premijera i “inkluzivnu” vladu.

Savet još nije formalno nadležan vođenje države, a Arijel Anri će podneti ostavku svoje vlade tek posle imenovanja novog premijera – precizira se u dokumentu.

Siromašni Haiti na Karibima desetinama godina ide iz krize u krizu, uz hroničnu političku nestabilnost. Od kraja februara traje oružana pobuna nekoliko oružanih bandi koje se bore da sruše vlast.