SJENICA- Najniža temepratura u Srbiji danas je zabeležena u Sjenici, gde je jutros izmereno minus 22 stepena. Ova varošica na Pešterskoj visoravni ranijih godina je ?esto bila najhladnije mesto u Evropi. Dežurni meteorolog u Meteorološkoj stanici u Sjenici, Hatib Hodži? rekao je radiju Sto plus da je januar uobi?ajeno najhladniji period, a da je ove zime tepmeratura niža stepen, dva u odnosu na prosek.”U decembru smo imali temperaturu koja je u proseku niža za skoro dva stepena. Novembar je tako?e bio hladniji, tako da možemo re?i da su temperature ove zime znatno ispod proseka”, rekao je Hodži?. Tokom januara 2006. godine temperatura se u Sjenici spuštala i do 36 stepeni ispod nule.