U Centru za azilante u Sjenici trenutno je smešteno oko 80 azilanata, ali se taj broj  svakodnevno menja zbog dolazaka i odlazaka osoba koje traže azil u Srbiji.

Koordinator ovog Centra Fiko Hamidović izjavio je radiju Sto plus da su azilanti zadovoljni smeštajem i da za sada nije bilo nikakvih problema u vezi sa njihovim boravkom u Sjenici.

“Društveni odnos meštana Sjenice i azilanata je izuzetno dobar, možda i znatno bolje nego što smo očekivali. Azilanti su dobrog zdravlja, a veliku zahvalnost dugujemo medicinskom centru koji redovno obavlja zdravstvene kontrole”, rekao je Hamidović.

Prvi azilanti stigli su u Sjenicu krajem prošle godine, kada je u hotelu “Berlin” smešteno 102 lica, uglavnom iz Somalije, Sirije i Sudana.

D. Selmanović