TUTIN – Veterinarska služba vrši dijagnosti?ka ispitivanja i obaveznu vakcinaciju životinja na teritoriji tutinske opštine. Republi?ki veterinarski inspektor iz Tutina Slobodan Ze?evi?, rekao je da je u toku obilazak sela u kojima ovaj posao još nije završen. „Obeležavamo novoro?ene i novonabavljene životinje, a na njima vršimo i dijagnosti?ka ispitivanja. Sva dijagnosti?ka ispitivanja su, za vlasnike, besplatna. Prioritet ove naše akcije bi?e sela na Pešteru gde ?emo vršiti dijagnostikovanje ovaca“, rekao je Ze?evi?. On je dodao da je u pripremi akcija vakcinacije i obeležavanja pasa.