ZUBIN POTOK- U Zubinom Potoku sutra po?inje gradnja 20 ku?a za interno raseljene na Kosovu koja ?e biti finansirana iz Nacionalnog investicionog plana, saopšteno je iz Vlade Srbije. Kamen temeljac položi?e ministar bez portfelja zadužen za NIP Dragan Djilas, ministar za infrastrukturu Velimir Ili? i predsednik Koordionacionog centra Vuko Antonijevi?. Investitor projekta je Ministarstvo za infrastrukturu, a ugovorena vrednost radova je 31 milion dinara. Rok za završetak radova je 70 radnih dana.