NOVI PAZAR- Predsednik novopazarske opštine Sulejman Ugljanin ocenio je danas da su preduslovi za razvoj lokalne samouprave unapre?enje školstva, posebno visokog i razvoj infrastrukture. On je, predstavljaju?i Plan strateškog razvoja Novog Pazara do 2012. godine, novinarima naveo da su najvažniji prioriteti razvoj tržišta rada i unapre?enje ambijenta za razvoj privrede, sela i turizma. Ugljanin je dodao da je Plan sa?injen na osnovu dobre me?uopštinske saradnje, kao i saradnje sa opštinama Raškog i Moravi?kog okruga, ali i me?unarodnim instuticijama. "Pretpostavke razvoja su izgradnja gasovoda i železni?ke pruge Raška-Novi Pazar, otvaranje aerodroma u Sjenici za civilni saobra?aj, kao i prolazak auto puta preko Sjenice i Ivanjice", kazao je Ugljanin. Zatim otvaranje bescarinske zone i izgradnja sajamskog prostora i Klini?kog centra u Novom Pazaru su tako?e me?u prioritetima, dodao je on. Na?elnik odelenja za privredu u toj opštini Jasmina Curi? izjavila je da je planom razvoja u slede?ih pet godina utvr?ena vizija Novog Pazara kao privrednog, univerzitetskog, trgova?kog i turisti?kog centra, sa razvijenom infrastrukturom i zdravom populacijom. Promociji plana, koji je izra?en u saradnji sa PRO programom razvoja opština jugozapadne Srbije, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava Novog Pazara i Tutina i privrednici.