NOVI PAZAR- Novopazarska policija je danas privela više lica koji se sumnji?e da su u?estvovali u sukobima vernika 16. novembra ispred Altun-alem džamije u ovom gradu. Kako Sto plus saznaje iz izvora bliskim Tužilaštvu, osumnji?eni su privedeni na osnovu ?lana 124. Krivi?nog zakonika o u?eš?u u sva?i ili tu?i. Broj i identitet privedenih za sada nije poznat. Prvo?enje, za sada nepoznatog broja lica i njhovog identiteta, posredno je potvrdila Sandža?ka demokratska partija Rasima Ljaji?a, koja je saopštenjem za javnost oštro osudila akciju policije. “Umesto da na osnovu snimaka sigurnosnih kamera pokrene postupke protiv više lica, novopazarsko tužilaštvo i policija su se po starom dobrom obi?aju iz vremena Slobodana Miloševi?a okomili na gra?ane koji su stali u odbranu Islamske zajednice u Srbiji”, saopštila je SDP. Ova stranka je od svih nadaležnih ministarstava zatražila da “hitno intervenišu i uti?u na svoje pot?injene, kako bi se prestalo sa daljim maltretiranjem gra?ana”. Kako se navodi u ovom saopštenju, policija “umesto da otkriva i hapsi lice koje je pucalo na gra?ane u džamiji, ili kamenom pogodilo pripadnike policije, privodi gra?ane koji ni na jedan na?in nisu u?estvovali u sukobima”.