Upravni odbor Programa evropskog partnerstva sa opštinama–PROGRES odobrio je danas finansiranje 40 partnerskih projekata između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava 25 opština na jugu i jugozapadu Srbije.

 

Evropska unija i Vlada Švajcarske, donatori PROGRES-a, podržaće realizaciju odobrenih projekata sa 335.000 evra, dok će partnerske organizacije čiji su projekti odobreni obezbediti dodatna sredstva u iznosu od 104.000 evra.

 

Upravni odbor je takođe dao načelnu saglasnost za rad PROGRES-a na realizaciji važnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

 

Na prvom mestu, PROGRES će u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i opštinama Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica, podržati projekat izmene i dopune tehničke dokumentacije za regionalnu deponiju „Banjica“.

 

Cilj je da se sa realizacijom ovog projekta stvore uslovi za nastavak građevinskih radova na izgradnji deponije.

 

PROGRES i MŽSPP će takođe raditi zajedno na projektima izgradnje reciklažnih dvorišta u Novoj Varoši, Raškoj i Vranju.

 

Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins je najavio da će Evropska unija izdvojiti dodatnih 600.000 evra preko PROGRES-a za jug i jugozapad.

 

„Evropska unija izdvaja 200 miliona evra bespovratne pomoći Srbiji na godišnjem nivou. Želimo da značajan deo ovih sredstava iskoristimo za podršku regionima. Da bismo iskoristili sredstva za zadovoljenje ogromnih potreba, potrebni su nam kvalitetni projekti.  Njih često nema. Zato je važno da opštine još intenzivnije rade na pripremi projekata i dokumentacije“, rekao je zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji.

   

Beatris Majer, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, je naglasila da se podrška Švajcarske južnoj i jugozapadnoj Srbiji se ne ogleda samo u finansijskom delu.

 

„Mi želimo da vam prenesemo pozitivna iskustva Švajcarske u oblasti dobrog upravljanja. Naš cilj nije da vi preuzmete švajcarski model, ali verujemo da možete preuzeti neke dobre prakse i izbeći greške koje smo mi činili“, rekla je Beatris Majer.

 

Sprovođenje PROGRES-a počelo je u julu 2010. godine sa ciljem da podrži razvoj 25 opština južne i jugozapadne Srbije.

 

On će pomoći partnerskim opštinama da unaprede infrastrukturu, poboljšaju kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi, da osavremene rad u skladu sa principima dobrog upravljanja i promovišu svoje razvojne potencijale.

 

Evropska unija je izdvojila 13,5 miliona evra za realizaciju programa, Vlada Švajcarske 2,5 miliona, a Vlada Republike Srbije učestvuje sa najmanje 1,5 miliona evra.

 

Očekuje se da se kroz aktivnosti PROGRES-a obezbede i dodatna sredstva, prvenstveno posredstvom ministarstava,  za razvoj juga i jugozapada.