TUTIN – Strateški plan održivog razvoja opštine Tutin, koji je usvojen na poslednjem ovogodišnjem zasedanju tutinske lokalne skupštine, sadrža?e pet prioriteta razvoja ove opštine. Taj plan su, u saradnji sa PRO programom, sa?inili lokalna akciona grupa i tutinska Kancelarija za ekonomski razvoj i on ?e, po re?ima Bajrama Aljovi?a koordinatora te kancelarije, sadržati najvažnije pravce razvoja tutinske opštine u narednih pet godina. „Najvažniji prioritet nam je stvaranje ambijenta za razvoj naše opštine a to podrazumjeva razvoj ljudskih resursa. U planu smo se bazirali i na izgradnju sveukupne infrastrukture i stvaranje komunalnog infrastrukturnog ambijenta koji ?e, u narednom periodu, uticati na razvoj opštine Tutin“, rekao je Aljovi?. Po njegovim re?ima lokalna akciona grupa je proteklih mjeseci detaljno identifikovala prioritete razvoja tutinske opštine.  U strateškom planu su, dodaje Aljovi?, razra?ene mere koje treba preduzeti u cilju realizacije postavljenih prioriteta.