NOVI PAZAR- Glavni i odgovorni urednik Novinske agencije Beta Ivan Cveji? uputio je danas pismo glavnom muftiji Muameru Zukorli?u u kojem je naveo da re?i upu?ene na ra?un agencije Beta i glavnog urednika radija Sto plus, Ishaka Slezovi?a, ne može druga?ije da razume nego kao pretnju. “Kako Beta, tako i Sto plus, su profesionalni mediji koji ?e nastaviti svoj rad bez obzira na pokušaje pritiska. Beta ?e nastaviti da sa punom pažnjom prati i izveštava o doga?ajima u Sandžaku, rukovode?i se kao i do sada isklju?ivo profesionalnim principima. S tim u vezi, uvereni smo da ?emo i sa Vama ubudu?e imati profesionalnu i korektnu saradnju. Razume se, ukoliko bude potrebe, Beta i Sto plus ?e zaštititi svoje novinare i svoj profesionalni integritet obaveštavanjem doma?e i inostrane javnosti o pritiscima kojima su izloženi”, naveo je Cveji?. U pismu se dodaje da su Beta i radio Sto plus tokom poslednjih doga?aja u Sandžaku još jednom potvrdili da su izuzetno pouzdani i profesionalni izvori informacija, koje koriste svi relevantni mediji u Srbiji i regionu i od kojih su dobili samo pohvale. “Vama je, uvereni smo, poznato da je ure?ivacka politika Bete, od osnivanja 1994. godine, orijentisana ka negovanju razli?tosti u našem društvu, bilo da su one nacionalne, verske ili kulturne i da je upravo zbog takve ure?iva?ke politike bila izložena brojnim pritiscima, kojima je, uvereni smo, odolela i opstala kao jedan od najprofesionalnijih medija u regionu”, navodi se u pismu glavnog i odgovornog urednika Novinske agencije Beta Ivana Cveji?a. Glavni muftija Muamer Zukorli?, kojeg deo imama u sandža?kim džamijama ne priznaje, uputio je otvorenu pretnju svim dopisnicima beogradskih medija iz Novog Pazara, posebno apostrofiraju?i agenciju Beta i urednika Sto plus radija Ishaka Slezovi?a, da “povedu ra?una” o tome kako izveštavaju. On je na prijemu povodom po?etka Bajrama u Mešihatu Islamske zajednice u Novom Pazaru poru?io beogradskim dopisnicima da budu oprezni. ”Privatnim medijima nemamo na?ina da prestanemo pla?ati pretplatu, ali bih im poru?io da budu oprezni, mislim na dopisnike agencije Beta i B92 (koja vrlo otrovno izveštava) i druge koje ne?u nabrojati, neka sami izvuku lekciju. Slede?i put ?emo biti vrlo oštriji u porukama. Posebno mislim na dopisnike koji žive me?u nama ovde, bilo lepo da to uzmu u obzir kada pišu”, rekao je Zukorli?. Glavnom muftija Zukorli? nije do sada odgovorio na molbu da obrazloži svoje napade na medije. Zukorli? je, osim toga, u petak ponovio da je proteklih dana realizovana zavera “širokih” razmera sa ciljem da uništi Islamsku zajednicu u Srbiji i Internacionalni univerzitet na ?ijem je ?elu. Deo imama iz nekoliko sandža?kih gradova imenovao je Adema Zilki?a za reis-ul-ulemu u Srbiji i Muamera Zukorli?a smenio sa funkcije glavnog muftije u Srbiji. Oni su, tako?e, saopštili da se Islamska zajednica u Srbiji reorganizuje na drugim principima i izdvaja iz sastava Rijaseta u Bosni i Hercegovini. Sandža?ki Mešihat na ?elu sa Muamerom Zukorli?em je, s druge strane, nelegalnim proglasio sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Obe strane za sebe tvrde da su jedini legalni i legitimni predstavnici muslimana u Srbiji.