U
Novoj Varoši će uskoro biti otvorena Kancelarija za dijasporu čime će se omogućiti
realizacija niza projekata ljudi na privremenom radu u inostranstvu koji potiču iz tog kraja.

U Ministarstvu za dijasporu dogovorena je saradnja sa opštinom Nova Varoš u
okviru koje je otvaranje Kancelarije za pomoć prilikom investiranja kapitala
dijaspore prvi korak.

Ministarstvo je već iniciralo otvaranje sličnih kancelarija u 12 opština u
Srbiji čiji je cilj da se pojednostavi komplikovana procedura i omogući
povratnicima i investirorima iz dijaspore da ulažu novac u kraj iz kojeg potiču.