NOVI PAZAR- Gra?ani Novog Pazara su se refendumom izjasnili za nastavak mesnog samodoprinosa  za razvoj komunalne infrastrukture. “Od 48.252 gra?ana Novog Pazara sa pravom glasa, na ju?erašnji referendum je izašlo 25.225, odnosno 52.27 odsto. Za nastavak mesnog samodoprinosa glasalo je 24.825 (98,41 odsto), dok se protiv izjasnilo 315 gra?ana (1,24 odsto)”, saopštila je referendumska komisija. Na osnovu rezlutata izjašnjavanja, svi zaposleni koji žive na gradskom podru?ju Novog Pazara u narednih pet godina izdvaja?e dva odsto od neto mese?nih prihoda.