Odbornici Gradske skupštine jednoglasno su danas usvojili odluku o ovlašćenju gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića da potpiše sporazum o saradnji sa PROGRES-om, Programom evropskog partnerstva sa opštinama.

 

Odbornici su za novog člana Gradskog veća imenovali Seadetina Mujezinovića, umesto Hajrudina Hajrovića, koji će biti novi upravnik Okružnog zatvora u Novom Pazaru.

  

Doneta je odluka o uzimanju kredita u iznosu od 250 miliona dinara za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, kod banke koja bude dostavila najpovoljniju ponudu i najduži grejs period.

 

U obrazloženju za kreditno zaduženju grada se navodi i nabavka energenata za predstojeću grejnu sezonu za škole i druge budžetske korisnike, kao i za rekonstrukciju škola, obdaništa, sportskih objekata i institucija kulture.

 

Usvojen je i izveštaj nezavisnog revozora o obavljenoj reviziji završnog računa budžeta grada za prošlu godinu.