Usvojene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima je utvrđeno da student može izuzetno narednu godinu ostati na budžetu ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. ostvari najmanje 48 bodova.

Izmenama je propisana i obaveza da visokoškolske ustanove visinu školarine mogu da utvrde tek po pribavljenom mišljenja Ministarstva prosvete.

Utvrđeno je da studenti upisani u prvu godinu studija školske 2006/2007. odnosno 2007/2008. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana od isteka redovnog trajanja studija.

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009, odnosno 2009/2010. godine to pravo zadržavaju najduže šest meseci po isteku redovnog trajanja studiranja.

Kako je utvrđeno, stručni naziv diplomirani stiču oni koji završe osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine, a master stiču oni koji zavrse diplomske akademske studije sa ostvarenih najmanje 300 bodova.

Godišnje će biti šest ispitnih rokova, a poslednji ispitni rok završava se najkasnije do 10. oktobra.