Vlada Srbije usvojila je danas izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uputila ih Skupštini Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usvojen je 2009. godine, a Ustavni sud Srbije je sredinom januara ove godine utvrdio da više odredbi tog Zakona nije u saglasnosti sa Ustavom.

Bošnjačko nacionalno veće (BNV) u tehničkom mandatu pozdravilo je tokom februara izmene i dopune aktuelnog zakona, napomenuvši da sve odredbe koje je Ustavni sud osporio i “dalje važe”.

Na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u oktobru ove godine će biti sprovedeni izbori za manjinske savete, među kojima je i Bošnjačko nacionalno veće.

N. Kočović