Odbornici Skupštine Novog Pazara usvojili su danas završni račun budžeta grada za 2013. godinu, revizorski izveštaj, Plan generalne regulacije i imenovali Ervina Cašića za člana Gradskog veća.

Tokom prošle godine Grad je ostvario prihode od 1.757.219.713 dinara, ili skoro 90 odsto od planiranih sredstava, dok su rashodi bili 1.763.762.487 dinara pa je ostvaren suficit od oko 6,5 miliona dinara.

Skupština je usvojila i eksternu reviziju završnog računa kojom je raspolaganje novcem iz gradske kase ocenjeno četvorkom od maksimalne petice.

Za novog člana Gradskog veća imenovan je Ervin Čašić koji će na toj funkciji zameniti Mehmeda Murića koji je podneo ostavku zbog profesionalnih razloga.

Lokalni parlament odredio je i iznos naknada za članove Nadzornih odbora (NO) javnih preduzeća, koja će se sastojati od fiksnog i promenljivog dela i koja će pre svega zavisiti od poslovnih rezultata preduzeća.

Tako će fiksna naknada predsednika NO, u zavisnosti od realizacije planova preduzeća, iznositi od 16 do 24 hiljade dinara, a članova od 8 do 18 hiljada dinara.

Promenljivi deo naknade biće vezan za doprinos NO u ostvarivanju programa poslovanja preduzeća.

Ulica Relje Krilatice je postala jednosmerna, a saobraćaj će se u toj ulici odvijati u smeru od raskrsnice sa Stevana Nemanje ka raskrsnici sa 28. novembra.

Današnjoj sednici prisustvovali su i odbornici opozicionih Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka i Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka.

Njihove predloge da Skupština raspravlja o bezbednosti u gradu sa posebnim osvrtom na saobraćaj, o dugovanjima Grada i da se sednica odloži zbog velikog broja dopunskih tačaka, vladajuća koalicija nije prihvatila.

N. Kočović