Veljanovski: Mediji izbegavaju teme o nacionalnim manjinama

NOVI PAZAR- Profesor Fakulteta politi?kih nauka, novinar Rade Veljanovski ocenio je da ve?ina medija sa nacionalnom i regionalnom dozvolom za rad ima neprofesionalan pristup u tretiranju tema o nacionalnim manjinama u Srbiji. On je radiju Sto plus rekao da zahvaljuju?i medijima mnogi stereotipi i predrasude o nacionalnim manjinama i dalje žive. „Mediji nemaju dovoljno znanja i kompetentnosti da govore o problemima manjina na pravi na?in“, rekao je Veljanovski. On je rekao da novinari još uvek nisu shvatili koliko je to važna oblast i da je ?esto izbegavaju, jer je smatraju neatraktivnom i nekomercijalnom. „Mi moramo kona?no da shvatimo da mediji nisu sredstvo biznisa ve? masovnog komuniciranja i edukacije“, rekao je Veljanovski. On je istakao i odgovornost politi?kih istitucija koje „nemaju dovoljno sluha za probleme nacionalnih manjina u Srbiji“.