“Ni u jednom predmetu nije odlučeno kao u sporu pune jurisdikcije, što znači da su u svim predmetima u kojima su donete odluke, usvojene žalbe i poništena rešenja Gradske izborne komisije”, kazala je portparolka Višeg suda Emilija Stošić.

Ona je navela da rok za donošenje odluke po žalbi iznosi 72 sata od prijema žalbe sa spisima.

Gradska izborna komisija, dodala je Stošić, dalje će postupati u skladu sa odredbom člana 87 stav 5 Zakona o lokalnim izborima.

Članica pravnog tima koalicije “Biramo Niš” Dragana Milutinović juče je kazala da je Višu sud vratio na ponovno razmatranje GIK-u prigovore koje su članovi Gradske izborne komisije odbacili kao nerazumljive.

GIK ima rok od 10 dana da razmotri ponovo prigovore i odluči o njima, a opozicija ima zakonsko pravo da uloži žalbe Višem sudu i na nova rešenja.