Elektrodistribucija Raška trenutno od potrošača kojima struju
isporučuje po, takozvanoj, industrijskoj tarifi potražuje oko 62,5 miliona
dinara.

 

Prema
informacijama iz Elektroprivrede Srbije (EPS), najveći dužnik je Vojna pošta
1365 Raška, koja je utrošila a nije platila struju u vrednosti od 8,5 milona
dinara.

 

Drugo i
treće mesto na “dužničkoj listi” zauzimaju rudarska preduzeća, Ibarski rudnici
sa 7,9 milona dinara, odnosno MG Serbien sa preko 5 milona
dinara.

 

Javna
preduzeća u Raški takođe duguju milioonske iznose.

 

Direkcija
za urbanizam dužna je 4,7 miliona dinara, Javno komunalno preduzeće Raška skoro
4 miliona dinara, dok dug Železnice iznosi skoro 1,3 miliona.

 

Interesantno je da Genex u čijem su vlasništvu hoteli na Kopaoniku
duguje duplo manje novca od Turističko sportske organizacije Raška, čiji dug
iznosi preko 1,1 milion dinara.