Funkcionerima lokalne samouprave Novog Pazara, iz gradske kase je na ime putnih troškova za prvih 11 meseci prošle godine, isplaćeno preko 750 hiljada dinara, saznaje radio Sto plus.

Zvanična podaci dobijeni su na osnovu zahteva po Zakonu o dostupnosti informacijama od javnog značaja, s tim što je lokalna samouprava dokument obelodanila tek posle žalbe Sto plus radija povereniku Rodoljubu Šabichu i njegovog rešenja kojim je Gradu naloženo da dostavi traženu informaciju.

Kako se navodi u tom dopisu, najviše novca isplaćeno je gradonačelniku Mehu Mahmutoviću, koji je najviše i putovao, pa je tako za 30 službenih putovanja u zemlji i četiri u inostranstvo inkasirao preko 180 hiljada dinara.

Posle gradonačelnika, na ime putnih troškova, najviše je isplaćeno njegovim pomoćnicima Faruku Suljeviću (83.000 dinara) i Fevziji Muriću (56.000), šefu kabineta gradonačelnika Fahrudinu Mekiću (66.000), članu kabineta Senadu Ljajiću (56.000) i zameniku gradonačelnika Nikoli Joloviću (62.000 dinara).

Na spisku onih koji su tokom prošle godine dobili novac iz budžeta na ime putnih troškova, nalaze se i tri bivša funkcionera Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, koji su bili na vlasti do druge polovine februara.

Bivši član Gradskog veća iz ove stranke Amel Alić za jedno putovanje u inostranstvo dobio je 25, a član kabineta gradonačelnika Amir Hasurdžić 18 hiljada dinara.

Prethodnom predsedniku Skupštine Novog Pazara Fuadu Baćićaninu za šest službenih putovanja u zemlji ispaćeno je nešto preko 11 hiljada dinara.
  
TABELA

ime                                                         br.        dinara        br. u              dinara     ukupno   
                                                               u zemlji              inostranstvu
gradonačelnik
Meho Mahtmutović                                    30        78.133         4               102.056           180.189
zamenik gradonačelnika
Nikola Jolović                                            22        62.580         0                  0                   62.580   
načelnik GU
Ahmedin Binjoš                                            6        14.602        0                  0                   14.602   
pomoćnici gradonačelnika
Faruk Suljević                                            12        24.805         2                58.882             83.687
Fevzija Murić                                              14        33.149         1                23.297             56.446
Nihad Hasanović                                          9         25.032         2                 6.815              31.847
Edib Đerlek                                                 7         16.688         0                 0                    16.688
Elvir Hamidović                                            5        10.203          0                 0                    10.203
članovi GV
Munir Poturak                                              5         26.382         0                  0                    26.382
Amel Alić                                                     0          0               1                 25.391             25.391
Seadetin Mujezinović                                    4        14.602         0                   0                   14.602
šef kabineta gradonačelnika
Fahrudin Mekić                                            14        42.893         1                 23.297             66.190  
članovi kabineta
Senad Ljajić                                               23        50.653          1                   5.638            56.291
Amir Hasurdžić                                            0          0                 1                18.280             18.280
Ismail Dupljak                                             7        14.375           0                 0                    14.375
Ćeho Nikšić                                                 3          7.074           0                 0                     7.074
predsednici skupštine
Sadija Plojović                                             4        15.436           1                13.824             29.260
Fuad Baćićanin                                             6        11.154           0                  0                   11.154
sekretar skupštine
Almir Leković                                               1          2.086           1                  4.729              6.815
javni pravobranilac
Džena Hamidović                                         10        20.633          0                  0                    20.633
UKUPNO                                                   182      470.480      15              282.209         752.689   

N.Kočović