Skupština Srbije usvojila je Zakon o političkim strankama koji utvrđuje da
stranku može da osnuje najmanje 10.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana
Srbije.

Izuzetak su stranke nacionalnih manjina za čije je osnivanje potrebna
saglasnost najmanje 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Srbije.
 

Zakon utvrđuje obavezu preregistracije svih političkih organizacija, a one
koje to ne učine biće brisane iz registra.

Stranke koje u roku od šest meseci od početka primene novog zakona usklade svoj statut i druge opšte akte sa zakonom i podnesu prijavu za upis u Registar političkih stranaka mogu nastaviti da deluju.

U registre je trenutno
kao aktivno upisano 575 političkih organizacije. Takođe, sve stranke će imati
obavezu da se ponovo registruju na svakih osam godina.