Zima na severnoj Zemljinoj polulopti po?inje za sedam dana, 22. decembra. Zima u Srbiju stiže u slede?u subotu 7 sati i 8 minuta ujutro. Zima je trenutno najkra?e godišnje doba i ova ?e trajati 88 dana, 23 sata i 40 minuta, do 20. marta u 6.48 ujutro, kada po?inje prole?e. Topla godišnja doba, prole?e i leto zajedno traju sedam dana duže od jeseni i zime. Po?ev od 2008. godine, prole?e ?e do kraja veka u Srbiju stizati 20. marta, a u Americi ?e od 2016. godine po?injati 19. marta, dva dana posle datum akoji su djaci generacijama u?ili kao prvi dana prole?a. Datumi po?etka godišnjih doba variraju iz godine u godinu zbog nesavršenosti kalendara i elipti?nosti Zemljine orbite oko Sunca. S obzirom da se pomeranje datuma po?etka prole?a "prenosi" sa zapada ka istoku, na Dalekom istoku ?e prole?e po?injati 21. marta još osam puta do 2023. godine i potom svake ?etvrte godine od 2027. do 2055. godine.