NOVI PAZAR– Zamenica ameri?kog ambasadora u Beogradu Dženifer Braš izrazila je danas u Novom Pazaru zabrinutost za stabilnost sandža?ke regije. Ona je na konferenciji za novinare izjavila da se Ambasada SAD u Beogradu zalaže za mir, stabilnost, demokratski i ekonomski razvoj ove regije. “Optimista sam kada je u pitanju budu?nost Srbije i Sandžaka. Srbija je ekonomski motor Balkana, a Sandžak je, s obzirom na etni?ki i geografski položaj, most izme?u Srbije, Kosova i Crne Gore”, rekla je Brašova. Upitana za mišljenje da li bi se situacija na Kosovu mogla odražiti i na dešavanja u Sandžaku, zamenica ameri?kog ambasadora je odgovorila da je “sve” mogu?e. “Narod u tome igra veliku ulogu, a ja ra?unam na dobru volju naroda. Vi samo treba da se okrenete ka budu?nosti, a zajedno ?emo da mislimo kako ?e izgledati Srbija u budu?nosti”, rekla je Brašova. U vezi sa sukobima unutar Islamske zajednice ona je saopštila stav da se ameri?ka vlada zalaže za odvojenost verskih zajednica i države. “Probleme unutar Islamske zajednice treba da reši sama ova zajednica, mirnim putem, bez mešanja države i politi?ara”, rekla je Brašova. Ona je dodala da ?e Amerika nastaviti sa investicionim projektima u ovom kraju, kroz nove programe za preduzetništvo i poljoprivredu. “Mi ve? pravimo planove za budu?i bolji i brži razvoj, ne samo Sandžaka, ve? ?itave Srbije”, istakla je Brašova. Kao primer posve?enosti Amerike ovom regionu, ona je najavila otvaranje ameri?kog kutka u Novom Pazaru koji ?e uskoro biti otvoren u saradanji sa lokalnim partnerima. Brašova se, osim sa novinarima, srela i sa predstavnicima nevladinih organizacija i liderima verskih i politi?kih institucija u Novom Pazaru.