NOVI PAZAR– Predsednik Sindikata zaposlenih u pravosu?u u Novom Pazaru
Siniša Leševi? izjavio je danas za radio Sto plus da zaposleni
protestuju ve? ?etvrti dan traže?i na taj na?in od nadležnih
ispunjenje svojih uslova. "Imamo informaciju da ?e nam se danas u
protestu pridružiti i kolege iz Tutina", rekao je Leševi?. On je
ponovio da su zaposleni obezbedili minimum procesa rada, odnosno da se
rade pritvorski predmeti i sve ono što zahteva hitnost u radu, ali da
se sudske takse ne napla?uju. Zaposleni u pravosu?u Srbije obustavili
su rad u ponedeljak, zahtevaju?i pove?anje zarada za 100 odsto,
potpisivanje kolektivnog ugovora i izuzimanje pravosudne
administracije iz Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Ministar pravde Dušan Petrovi? rekao je ranije da zahtev sindikata
pravosu?a da zarade budu pove?ane 100 odsto nije realan, jer bi to
dovelo do pove?anja poreza i inflacije. On je pozvao sindikate da
u?estvuju u radu radne grupe, osnovane pre dva meseca, koja treba da
utvrdi na koji na?in ?e funkcionisati pravosudni sistem što je jedan
od neophodnih koraka za dalji proces evropskih integracija naše
zemlje.