NOVI PAZAR- Predsednik Sindikata zaposlenih u pravosu?u u Novom Pazaru Siniša Leševi? izjavio je danas za radio Sto plus da su zaposleni nastavili protest dok se ne ispune njihovi zahtevi. “Mi smo u kontaktu sa Sindikatom u Beogradu I bi?emo u protestu sve dok se ne ispune naši zahtevi, pre svega pove?anje plate”, rekao je Leševi?. On je rekao da je obezbe?en minimum procesa rada, odnosno da se rade pritvorski predmeti i sve ono što zahteva hitnost u radu, ali da se sudske takse ne napla?uju. Identi?na situacija je i u sjeni?kom sudu. Tamošnji predsednik sindikata Josip Partaljevi? rekao je našem radiju da je obezbe?en minimum rada. Zaposleni u pravosu?u Srbije obustavili su ju?e rad, zahtevaju?i pove?anje zarada, potpisivanje kolektivnog ugovora i izuzimanje pravosudne administracije iz Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.